top of page

UVC Sterilizasyon Teknolojisi:
Haier UVC: %99.998 Etkili Koronavirüs İnhibe Teknolojisi


HAIER  klima içindeki bakteri ve virüsleri öldürmek için UVC ışınlarını kullanır.
UVC ışınları, hava akışında bulunan mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

Haier'ın UVC ünitesi, Fransa'da önde gelen bağımsız viral test laboratuvarı olan Texcell S,A'dan Yeni Koronavirüs üzerinde İnaktivasyon Sertifikası almıştır. Küresel araştırma kuruluşu, Haier UVC üretecinin mühürlü test tesislerinde Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2)'nü %99.998 oranında etkisiz hale getirdiği sonucuna varmıştır. Test, laboratuvar koşullarında 45L kapalı bir kutuda gerçekleştirilmiş olup, Haier UVC Üreteci'nin SARS-CoV-2'yi etkili bir şekilde 1 saat içinde %99.998 oranında inhibe ettiğini göstermiştir. Bu özellik, klimanın kullanıldığı ortamda hava yoluyla bulaşan mikropların etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunarak insan sağlığını koruma potansiyeli taşır.

HAIER UVC Sterilizasyon Teknolojisi ile Klinik Klima PEARL

  • HAIER  klima içindeki bakteri ve virüsleri öldürmek için UVC ışınlarını kullanır.
    UVC ışınları, hava akışında bulunan mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

    Haier'ın UVC ünitesi, Fransa'da önde gelen bağımsız viral test laboratuvarı olan Texcell S,A'dan Yeni Koronavirüs üzerinde İnaktivasyon Sertifikası almıştır. Küresel araştırma kuruluşu, Haier UVC üretecinin mühürlü test tesislerinde Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2)'nü %99.998 oranında etkisiz hale getirdiği sonucuna varmıştır. Test, laboratuvar koşullarında 45L kapalı bir kutuda gerçekleştirilmiş olup, Haier UVC Üreteci'nin SARS-CoV-2'yi etkili bir şekilde 1 saat içinde %99.998 oranında inhibe ettiğini göstermiştir. Bu özellik, klimanın kullanıldığı ortamda hava yoluyla bulaşan mikropların etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunarak insan sağlığını koruma potansiyeli taşır.

bottom of page