top of page

EA (Elektrikli Araç) Şarj

Haberlesme

Heading 2

Bir ev şarj cihazı araç ile iletişim halinde olmalıdır


Control Pilot (CP):

Bu iletişim türü, şarj cihazı ile araç arasındaki iletişimi sağlar ve şarj işlemini kontrol eder. Control Pilot (CP) ile araç ve şarj cihazı arasındaki iletişim, şarj sürecini başlatma, durdurma ve izleme gibi işlemleri içerir.


Proximity Pilot / Plug Present (PP):

Bu iletişim türü, araçın şarj cihazına bağlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Şarj cihazı, aracın fişini takıp takmadığını algılamak için Proximity Pilot veya Plug Present (PP) sinyallerini kullanabilir. Bu sayede şarj işlemi, araç fişi takıldığında başlar ve çıkarıldığında sona erer.


Bir ev şarj cihazının araç ile iletişim kurma ve şarj işlemini kontrol etme yeteneklerini açıklar ve hangi iletişim protokollerinin kullanıldığını bilinmelidir.


Bir ev şarj cihazının teknik özelliklerini belirleyen ifadeler bulunur ve ürünün güvenlik ve performans özelliklerini açıklar;


Protection class (Koruma Sınıfı) : I

Koruma sınıfı, elektrikli cihazların kullanıldığı ortamlarda ne kadar koruma sağladığını belirler.

Sınıf I, temel izolasyon ile donatılmış bir cihazı ifade eder.

Bu, cihazın kullanıcılara ve çevresine elektriksel tehlikelerden koruma sağlamak için temel izolasyonla donatıldığı anlamına gelir.

Ancak, sınıf I cihazlar, sınıf II ve sınıf III'e göre daha az elektriksel izolasyona sahiptir ve dikkatli kullanım gerektirebilir.


,Surge voltage category (Yükselme Gerilimi Kategorisi) III:

Yükselme gerilimi kategorisi, bir cihazın elektriksel yüksek gerilim darbelerine karşı dayanıklılığını belirler.

Kategori III, elektrik dağıtım sisteminden gelen yükselme gerilimlerine karşı dayanıklı olduğunu gösterir.

Bu tür cihazlar, evin içinde kullanılan cihazlardan daha fazla yüksek gerilimlere maruz kalabilecekleri dış mekan veya enerji iletim hattı bağlantılı uygulamalarda kullanılabilir.


Pollution severity (Kirlilik Derecesi) 3:

Kirlilik derecesi, bir cihazın çalıştığı çevresel koşulları tanımlar.

Seviye 3, cihazın kullanıldığı ortamın orta düzeyde kirlilik içerdiğini ifade eder.

Kirlilik, cihazın performansını ve güvenliğini etkileyebileceği için bu tür bir bilgi, cihazın belirli ortamlarda nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi koşullara dayanıklı olduğunu belirlemeye yardımcı olur.


Protection degree (Koruma Derecesi) IP54:

Bu özellik, cihazın çevresel koşullara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirler.

IP54, cihazın tozdan korunma ve sıçramalara karşı dayanıklı olduğunu gösterir.

IP54, orta düzeyde çevresel koruma sağlar.


Radio technology (Radyo Teknolojisi) 4G / LTE:

Cihazın kablosuz iletişim için hangi radyo teknolojisinin kullanıldığını belirtir. 4G / LTE, hızlı ve güvenilir bir kablosuz iletişim sağlar.

4G / LTE, hızlı ve güvenilir bir kablosuz iletişim sağladığı için yüksek derecede etkilidir.


Type of status indicator (Durum Göstergesi Türü) RGB LED:

Cihazın kullanıcıya şarj durumunu göstermek için kullandığı gösterge türünü belirtir.

RGB LED, çok renkli bir gösterge olarak farklı durumları belirtmek için kullanılabilir.

RGB LED, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir durum göstergesi türüdür.


Welding detection (Kaynak Tespiti) Yes:

Cihazın fişin takılı olduğu araç ile şarj cihazı arasındaki güvenli bağlantıyı kontrol etmek için kaynak tespiti yapabilme yeteneğini belirtir.

Kaynak tespiti, güvenli bir şarj işlemi için önemlidir ve bu özellikin olması olumlu bir özelliktir.

Failure shutdown (Arıza Kapatma) Yes:

Cihazın bir arıza durumunda otomatik olarak kapanma yeteneğini belirtir.

Arıza kapatma, güvenlik açısından önemlidir ve bu özelliğin olması olumlu bir özelliktir.

Failure shutdown method (Arıza Kapatma Yöntemi) All-pole:

Arıza durumunda tüm kutupları kapatma yöntemini belirtir.

All-pole arıza kapatma yöntemi, cihazın güvenli bir şekilde kapanmasını sağlayan etkili bir yöntemdir.

DC - residual current detection integrated (DC - Kalan Akım Tespiti Entegre Edilmiş) Yes:

Cihazın kalıcı bir akımın varlığını algılama yeteneğini belirtir.

Kalan akım tespiti, güvenlik açısından önemlidir ve bu özelliğin olması olumlu bir özelliktir.

DC - residual current (DC - Kalan Akım) 6 mA:

Kalan akımın hassas bir seviyesini belirtir.

6 mA, kalın akımın düşük seviyede algılanabileceği bir hassasiyet seviyesidir.

Type of residual current detection to be provided by the installation (Montaj Tarafından Sağlanacak Kalan Akım Tespiti Türü) RCD Type A:

Cihazın kurulumu sırasında kullanılması gereken kalıntı akım tespit türünü belirtir.

RCD Type A, güvenlik açısından yaygın olarak kullanılan bir türdür.

User authentication (Kullanıcı Kimlik Doğrulama) Yes:

Kullanıcıların şarj cihazını kullanabilmek için kimlik doğrulama gerektiren bir özelliği belirtir.

Kullanıcı kimlik doğrulama, güvenli bir şarj işlemi için önemlidir ve bu özelliğin olması olumlu bir özelliktir.

Mobile App available (Mobil Uygulama Mevcut) Yes:

Şarj cihazının kullanımını ve izlenmesini kolaylaştırmak için bir mobil uygulamanın mevcut olduğunu belirtir.

Mobil uygulama, kullanıcıların şarj işlemini daha kolay ve kullanıcı dostu hale getirebilir.

User authentication type (Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türü) Mobile App, RFID/NFC, Auto charge:

Kullanıcı kimlik doğrulama için kullanılabilen farklı yöntemleri belirtir.

Birden fazla kimlik doğrulama yöntemi sunmak, kullanıcılara esneklik sağlar ve olumlu bir özelliktir.

RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) ve NFC (Yakın Alan İletişimi), bir ev şarj cihazında kullanıldığında çeşitli işlevleri yerine getirebilen teknolojilerdir.

"Auto charge" terimi, bu teknolojilerle ilişkilendirildiğinde RFID/NFC ile Otomatik Şarj Başlatma anlamındadır:

Bu özellik, aracın şarj işlemine başlamadan önce bir RFID kartı veya NFC etiketi ile tanımlandığında otomatik olarak şarj işlemine başlamasını sağlar.

Kullanıcı, aracını şarj etmek istediğinde, RFID kartını veya NFC etiketini şarj cihazına dokundurarak veya yakın tutarak şarj işlemi başlatılabilir.

Bu, kullanıcıların şarj işlemini manuel olarak başlatmalarına gerek kalmadan daha kolay ve hızlı bir şekilde şarj yapmalarını sağlar.

Otomatik Faturalandırma ve Kimlik Doğrulama:

RFID veya NFC teknolojisi, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve şarj işlemini faturalandırmak için kullanılabilir.

Her kullanıcı için önceden kaydedilmiş bir kimlik kartı veya etiketi kullanarak şarj işlemi, otomatik olarak kullanıcının hesabına kaydedilir ve faturalandırılır.

Bu, şarj işleminin takip edilmesini ve kullanıcıların şarj masraflarını kolayca yönetmelerini sağlar.

Şarj İşlemi İzleme ve Güvenlik: RFID/NFC, şarj cihazı ile araç arasında iletişim kurarak şarj işlemi sırasında güvenliği artırabilir.

Kullanıcıların araçlarını şarj cihazına bağlamadan önce kimlik doğrulaması yapılabilir ve şarj işlemi izlenebilir.

Bu, yetkisiz kullanıcıların şarj cihazını kullanmasını engelleyebilir ve şarj işleminin güvenliğini sağlar.

Sonuç olarak, RFID/NFC teknolojileri, ev şarj cihazlarında kullanıldığında şarj işlemlerini daha kolay, güvenli ve verimli hale getirebilir.

"Auto charge" özellikleri, kullanıcıların şarj işlemini daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir ve şarj işleminin izlenmesi ve faturalandırılmasını daha basit hale getirebilir.

Integrated energy measuring MID conform (Entegre Enerji Ölçümü MID Uyumlu) Yes:

Cihazın enerji tüketimini ölçebilme yeteneğini belirtir ve bu ölçümün Ortağıl Ölçüm Cihazı Direktifi (MID) standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Enerji ölçümü, kullanıcıların enerji tüketimini izlemelerine yardımcı olur ve MID uyumluluğu önemlidir.

Load management integrated (Yük Yönetimi Entegre Edilmiş) Yes:

Wifi frequency (Wifi Frekansı) 2,4 GHz:

Cihazın kablosuz internet bağlantısı için kullandığı frekansı belirtir. 2,4 GHz frekansı, genellikle ev ağlarında kullanılan yaygın bir kablosuz frekanstır.

2,4 GHz, tipik bir ev ağı için uygun bir frekanstır.

Wi-Fi Standard (Wi-Fi Standartı) 802.11 b/g/n:

Cihazın kablosuz iletişimde kullandığı Wi-Fi standartını belirtir. 802.11 b/g/n, kablosuz iletişim için yaygın olarak kullanılan standartlardır.

Bu standartlar, tipik ev ağlarında iyi bir kablosuz bağlantı sağlar.

Bluetooth module (Bluetooth Modülü) Bluetooth Low Energy:

Cihazın düşük enerji tüketimi ile çalışan Bluetooth bağlantısı sağlayan bir modülü olduğunu belirtir. Bluetooth Low Energy (BLE), enerji verimliliği için tasarlanmıştır.

Bluetooth Low Energy, enerji tasarrufu sağlayarak cihazın pil ömrünü uzatır ve cihazın daha uzun süre kullanılmasına olanak tanır.

Ethernet ports (Ethernet Portları) 2:

Cihazın Ethernet bağlantısı için kaç tane portu olduğunu belirtir. 2 Ethernet portu, cihazın ağa kabloyla bağlanmasını sağlar.

2 Ethernet portu, cihazın ağa daha fazla cihazı bağlamasına ve ağ hızını artırmasına olanak tanır.

Digital inputs (Dijital Girişler) 5 (12 V / 6 mA):

Cihazın dijital girişlerinin sayısını ve elektriksel özelliklerini belirtir. 5 dijital giriş, cihazın çeşitli sensörler veya kontrol cihazlarıyla iletişim kurabilmesini sağlar.

5 dijital giriş, cihazın çevresel koşulları izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanır.

Digital outputs (Dijital Çıkışlar) 1 (12 V / 100 mA):

Cihazın dijital çıkışlarının sayısını ve elektriksel özelliklerini belirtir. 1 dijital çıkış, cihazın diğer cihazları veya sistemleri kontrol etmesini sağlar.

1 dijital çıkış, cihazın basit kontrol işlevleri için yeterlidir.

Type of protocol of serial interface (Seri Arabirim Protokolü Türü) RS485:

Cihazın seri iletişim arabiriminin hangi protokolü kullandığını belirtir. RS485, endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir seri iletişim protokolüdür.

Derecelendirme: RS485, güvenilir ve uzun mesafeli seri iletişim için uygundur.

Operating altitude (İşletme Yüksekliği) ≤ 3000 m:

Cihazın ne kadar yükseklikte kullanılabileceğini belirtir. Bu özellik, cihazın çeşitli yüksekliklerde çalışma kabiliyetini tanımlar.

Derecelendirme: ≤ 3000 m, cihazın geniş bir yükseklik aralığında güvenle kullanılabileceği anlamına gelir.

Housing main material (Kasa Ana Malzemesi) PC:

Cihazın ana gövdesinin yapıldığı malzemeyi belirtir. PC, polikarbonat olarak bilinen dayanıklı bir plastik malzemedir.

PC, dayanıklı ve hafif bir malzeme olduğu için cihazın uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir.

Protection degree (Koruma Derecesi) IP54:

Bu özellik, cihazın tozdan ve sıçramalardan ne kadar korumalı olduğunu belirtir. IP54, cihazın toza karşı koruma sağlar ve hafif sıçramalara dayanıklıdır.

IP54, cihazın iç ve dış mekanlarda kullanılabilirliğini artırabilir.

Colour (Renk) black, Anthracite, grey:

Cihazın mevcut renk seçeneklerini belirtir. Bu, kullanıcıların cihazın tasarımını tercih ettikleri renge uygun şekilde seçmelerine olanak tanır.

Çeşitli renk seçenekleri, cihazın farklı kullanım ortamlarına uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Impact resistance (Darbe Dayanımı) IK10 in accordance with IEC 62262:

Bu özellik, cihazın darbeye dayanıklılığını belirtir ve IEC 62262 standardına göre IK10 derecesine sahip olduğunu gösterir. IK10, cihazın yüksek darbelere karşı dayanıklı olduğunu ifade eder.

Derecelendirme: IK10 darbe dayanımı, cihazın fiziksel olarak zorlu koşullarda kullanılabilirliğini artırabilir ve dayanıklılığını vurgular.

Approvals (Onaylar):

Bu özellik, cihazın hangi standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir. Bu onaylar, cihazın güvenlik, performans ve uyumluluk açısından test edildiğini ve sertifikalandırıldığını gösterir.

Derecelendirme: IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011 gibi çok sayıda onay, cihazın çeşitli standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir. Bu, cihazın güvenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

IEC 61851-1:

Bu standart, elektrikli taşıtların şarj cihazlarına bağlanması ve şarj edilmesi için temel gereksinimleri belirler. Elektrikli taşıtların şarj edilmesi ve güvenli bir şekilde kullanılması için önemli bir standarttır.

IEC 61851-21-2:

Bu standart, elektrikli taşıtların şarj cihazlarına bağlanmasını sağlayan iletişim protokollerini tanımlar. Elektrikli taşıtların şarj işleminin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

IEC 62196-1:

Bu standart, elektrikli taşıtların şarj edilmesi için kullanılan fiş ve konnektörlerin fiziksel özelliklerini belirler. Elektrikli taşıtların farklı şarj cihazlarına uyumlu olmasını sağlar.

IEC 62196-2:

Bu standart, elektrikli taşıtların şarj cihazlarına bağlantı ve iletişim protokollerini tanımlar. Elektrikli taşıtların şarj işlemi sırasında güvenli bir iletişim sağlar.

EN 50620:

Bu standart, elektrikli taşıtlar için şarj cihazlarının güvenlik ve performans gereksinimlerini belirler. Cihazların güvenli bir şekilde çalışmasını ve kullanıcıların güvende olmasını sağlar.

EN 301 489-1:

Bu standart, elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimlerini belirler. Cihazın elektromanyetik ortamlarda çalışmasını ve diğer elektronik cihazlarla uyumlu olmasını sağlar.

EN 301 908-1:

Bu standart, radyo iletişim cihazlarının güvenlik ve performans gereksinimlerini belirler. Cihazların radyo frekansı ile iletişim kurmasını ve uyumlu olmasını sağlar.

EN 301 511:

Bu standart, radyo frekansı ile çalışan cihazların elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Cihazların diğer cihazlarla karışmadan çalışmasını sağlar.

EN 300 328:

Bu standart, kablosuz iletişim cihazlarının elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Cihazların kablosuz iletişimde güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

EN 300 330 v.2.1.1:

Bu standart, radyo frekansı ile çalışan cihazların elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Cihazların radyo frekansı spektrumunu etkili bir şekilde kullanmasını sağlar.

EN 62368-1:

Bu standart, elektrikli ve elektronik cihazların güvenlik gereksinimlerini belirler. Cihazların güvenli bir şekilde kullanılmasını ve kullanıcıların güvende olmasını sağlar.

EN 55011:

Bu standart, endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) radyo frekansı ekipmanlarının elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Bu ekipmanların elektromanyetik radyasyonu sınırlar ve diğer cihazlara karışmasını önler.

"Conductor cross-section, max. 16 mm²" ifadesi, bu şarj cihazının en büyük iletim kesitinin 16 milimetre kare olduğunu gösterir. Bu da demek oluyor ki, şarj cihazı için kullanılan kabloların veya tellerin kesiti 16 mm²'yi geçmemelidir. Bu, cihazın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir, çünkü daha büyük iletim kesitleri daha fazla güç iletimi ve daha az enerji kaybı sağlayabilir.

Bir ev şarj cihazının ürün kategorilerini ve özelliklerini tanımlayan bir dizi standart bulunur,

ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0, ETIM 9.0:

ETIM (Elektrotechnical Information Model) bir ürünün özelliklerini ve özelliklerini standartlaştıran bir sınıflandırma sistemidir. Bu kodlar, şarj cihazının özelliklerini belirtir ve ürünün ETIM sınıflandırma sistemine dahil edildiğini gösterir.

Derecelendirme: Bu kodlar, şarj cihazının ETIM sınıflandırma sistemine uygun olduğunu gösterir ve ürünün kategorisini belirler.

ECLASS 9.0, ECLASS 9.1, ECLASS 10.0, ECLASS 11.0, ECLASS 12.0, ECLASS 13.0:

ECLASS, bir ürünün tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştıran bir malzeme sınıflandırma standardıdır. Bu kodlar, şarj cihazının ECLASS sınıflandırma sistemine uygun olduğunu ve ürünün belirli bir sınıf veya kategoriye ait olduğunu gösterir.

Derecelendirme: Bu kodlar, şarj cihazının ECLASS sınıflandırma sistemine dahil edildiğini ve ürünün kategorisini belirtir. 27-14-47-01 kategorisi, bu şarj cihazının belirli bir ürün sınıfını veya kategorisini temsil eder.

Bu tür standart sınıflandırmaların ürünlere sağladığı avantajlar şunlar olabilir:

Uyum ve Uygunluk: Standart sınıflandırmalar, ürünlerin belirli endüstri standartlarına veya düzenlemelere uygun olduğunu gösterir. Bu, ürünün pazarlarda satılabilir ve kullanılabilir olduğu anlamına gelir.

Karşılaştırılabilirlik: Sınıflandırmalar, benzer ürünleri ve özellikleri karşılaştırmak için kullanılabilir. Tüketiciler ve profesyoneller, ürünlerin özelliklerini daha kolay bir şekilde karşılaştırabilirler.

Ürün Tanımlama: Sınıflandırmalar, ürünlerin benzersiz tanımlanmasına yardımcı olur. Ürünlerin doğru bir şekilde adlandırılmasını ve tanımlanmasını sağlar.

Endüstri Standartlarına Uygunluk: Sınıflandırmalar, endüstri standartlarına ve yönetmeliklerine uygunluğu belgelemek için kullanılabilir. Bu, ürünlerin güvenlik, kalite ve performans açısından belirli gereksinimlere sahip olduğunu gösterir.

Ticaret ve Lojistik Kolaylığı: Ürünlerin sınıflandırılması, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi açısından kolaylık sağlar. Ürünlerin doğru bir şekilde etiketlenmesi ve kategorize edilmesi, dağıtım süreçlerini iyileştirir.

Müşteri Güveni: Standart sınıflandırmalar, müşterilerin ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Müşteriler, ürünlerin uygunluğunu ve özelliklerini inceleyerek daha bilinçli satın alma kararları verebilirler.

İnovasyon ve Geliştirme: Sınıflandırmalar, ürün geliştirme ve inovasyon süreçlerini yönlendirebilir. Ürünlerin belirli sınıflandırmalara veya kategorilere ait olması, tasarım ve mühendislik çalışmalarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, standart sınıflandırmalar, ürünlerin tanımlanması, satılması ve kullanılmasını daha düzenli hale getirir ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlar. Bu nedenle, hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalıdır.

bottom of page